Regulamin

Przeczytaj, zanim zaczniesz korzystać z naszych usług!

Licencja

Nasz zespół nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie używanie Secretlogger. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzenia informacji oraz poufnych danych osób trzecich. Należy pamiętać, iż polskie prawo zabrania podsłuchu innych obywateli bez ich zgody. Prosimy zapoznać się z dokumentacją licencyjną dostępną na naszej stronie w zakładce Dokumentacja.

Art. 267 KK:

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Tym samym autor oprogramowania nie ponosi odpowiedzielności za wykorzystanie programu niezgodnie z prawem, jak również za szkody i straty wynikłe z użytkowania tego programu.

Skanowanie Secretlogger poprzez Virustotal jest zabronionie pod karą dożywotniego zablokowania licencji!


Korzystając z Secretlogger zgadzasz się na powyższe warunki.Copyrights © 2012-2017 Secretlogger.pl. All Rights Reserved.

Created by