Dokumentacja

Czyli trochę więcej informacji o licencji!

LICENCJA

Uwaga! Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Dokumentacji Licencyjnej, zwanej dalej Licencją, która stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną, zwaną dalej Użytkownikiem i właścicielami organizacji Secretlogger zwanymi dalej Autorami. Licencja określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Autorów i Użytkownika. Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim oraz ochroną praw własności intelektualnej.

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie oprogramowania „Secretlogger” zwanego dalej Programem.
2. Autorzy są wyłącznymi właścicielami Programu, w tym praw autorskich i majątkowych do Programu.
3. Autorzy przekazują kopię Programu Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym.
4. Program może być używany tylko na takiej ilości stanowisk (licencji) komputerowych jaka została określona w umowie kupna programu. Użytkownik może wykorzystać tyle numerów seryjnych ile przysługuje mu z ilości wykupionych licencji.
5. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać Programu, jego kopii osobom trzecim.
6. Przekazywanie praw użytkowania Programu jest dopuszczalne tylko przy jednoczesnym przekazaniu niniejszej Licencji i jej akceptacji przez nowego Użytkownika, przekazaniu oryginalnej wersji Programu i powiadomieniu o tym fakcie Autorów oraz uiszczeniu opłaty.
7. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autorów.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych aktualizacji Programu na czas trwania jego licencji.
9. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną (poprzez e-mail, Gadu-Gadu, formularz kontaktowy) a także do uzyskania informacji technicznej.
10. Autorzy zobowiązują się do zachowania ceny za jedno stanowisko klienckie w okresie jednego miesiąca od daty zakupu.
11. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.
12. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.
13. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych.
14. Dozwolone jest instalowanie programu na komputerze stanowiącym własność użytkownika.
15. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Autorzy mają prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
16. Użytkownik akceptując poniższą licencję zgadza się na otrzymywanie maili informacyjnych dotyczących używanego Programu, a także innego oprogramowania Secretlogger.
17. Użytkownik zobowiązuje się poinformować w sposób jasny i zrozumiały wszystkich użytkowników komputera o sposobie działania zainstalowanego programu.
18. W przypadku zainstalowania naszego programu na komputerze, użytkownik może zostać narażony na odpowiedzialność prawną, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Zawsze przed użyciem programu sprawdź, czy używanie takich programów w twoim kraju jest dozwolone i pod jakimi warunkami.


Dołączone pliki: generator Secretlogger.exe, folder Ikony
(funkcje w nich zawarte udostępnione są na zasadzie licencji The Code Project Open License 1.02, która dostępna jest pod adresem: www.codeproject.com/info/cpol10.aspx)

Okresy działania oraz wartość licencji:
Miesięczna licencja kosztuje 379.00 złotych (379.00 PLN) i jest ważna przez 90 dni od momentu aktywowania przez użytkownika który zakupił Secretlogger.
półroczna licencja kosztuje 579.00 złotych (579.00 PLN) i jest ważna przez 180 dni od momentu aktywowania przez użytkownika który zakupił Secretlogger.
roczna licencja kosztuje 799.00 złotych (799.00 PLN) i jest ważna przez 365 dni od momentu aktywowania przez użytkownika który zakupił Secretlogger


Korzystając z oprogramowania Secretlogger zgadzasz się na powyższą dokumentację licencyjną.Copyrights © 2012-2017 Secretlogger.pl. All Rights Reserved.

Created by